VRIEND/VRIENDIN

Mocht u deze site een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat hij blijvend onderhouden, gehost en mogelijk ook aangevuld wordt met nieuwe materialen, dan kunt u heel gemakkelijk Vriend van de Werkteater Site worden.
U kunt uw vrijwillige bijdrage, eenmalig of bijvoorbeeld jaarlijks, overmaken naar:

Auteursvereniging van het Werkteater, Oostzaan
NL17ABNA0239030176

o.v.v. Vriend van de Website

een donatie via PayPal is ook mogelijk:

Helaas heeft de AVWT geen ANBIstatus, dus belastingtechnisch zit er voor u geen voordeel aan.
Cultuurmatig, voor uzelf en anderen, natuurlijk wèl.