Cartes Postales

Als een In Memoriam een korte impressie van een project van en met Herman Vinck uit 2015 in Frankrijk, gemaakt door Rob Bangert.