VEEL DANK AAN

Wij zijn voor het op deze site kunnen aanbieden van veel van ons materiaal grote dank verschuldigd aan de omroepen NTR, KRO, VARA, VPRO, TROS, AVRO en NCRV die ons toestemming gaven voor gebruik met betrekking tot dat deel van de rechten die door de omroepen zelf vertegenwoordigd worden. Beeld en Geluid maakte een belangrijk deel van het materiaal voor ons beschikbaar.
Hiervoor danken we ook zeer TIN/UvA Bijzondere Collecties, alsmede voor het toegankelijk kunnen maken van andere materialen op deze website zoals foto’s, boeken en toneelteksten. Ook was de hulp en achtergrondinformatie die we van TIN/UvA ontvingen bij onze zoektocht onontbeerlijk.
Alle regisseurs, schrijvers, fotografen, acteurs, ontwerpers, muzikanten, vertalers, producenten en andere rechthebbenden die ons belangeloos hun zegen gaven om werk waar zij aandeel in hadden op deze site te mogen gebruiken: dank jullie wel! Vaak gaven jullie aan dat de vroegere samenwerking met het Werkteater tot jullie dierbare herinneringen behoort en dat jullie het delen daarvan op deze site alleen maar toejuichten. Ook dat was zeer bemoedigend voor dit project.
Er zijn talloze mensen die de digitale verstoffelijking van hun inzet voor of bijdrage aan Werkteater projecten hier zullen aantreffen. Bij deze: hulde aan de koöperatie!

En verder danken wij eenieder die via onze crowdfundactie bij voordekunst.nl heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van deze site, waaronder de volgende donateurs die wij een plaatsje op onze muur van dank beloofden:

Hans Kok – Eigen Werk – Jet en Terts Brinkhoff – Theaterschool bibliotheek Amsterdam – Chris Dutilh – Tom Bijlmer – René Veen – Anna van Nieukerken – Bert Wagenaar van Kreveld – Maartje Nevejan – Malou de Roy van Zuydewijn – Aram Adriaanse – Fred Hemmering – Floriaan Ganzevoort – Henk Hiemstra – Dorijn Curvers – Adèle Stuijfzand – Els Hazenbos – Ton Burgers & Marjolein de Graaff – Simona Wagner – Judith Hees – Winnie Gallis en Yan Tax – Adelheid|Female Economy – Kees van der Burg – Niek Koppen – Eric E. Altmann – Chris Boots – Edith Andriesse – Marijke Hoogenboom – Ge en Se – Annemarie Wisse – Marcel Musters – Marijn Klaver – Charlot Wissing – Jacqueline Tier – Memphis Film & Television – Zerxes, Dilshad en Zal – Philippe Hoegen – Hein de Graaff – Joan Nederlof – Ans Schilders – Jan Ritsema – Janna Winnubst/Pia van der Woude – Jori Hermsen – Jacob – Maurits van den Berg