COPYRIGHT

Wij delen onze teksten en boeken met u, op basis van inzage.
Het is niet toegestaan om het materiaal buiten deze website om te verspreiden, te vermenigvuldigen, te downloaden of op enige andere wijze openbaar te maken zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de rechthebbenden en eventueel daarbij behorende vergoedingen te voldoen. De boeken en scripts die als PDF kunnen worden gedownload (op dit moment de meest publieksvriendelijke wijze) zijn voorzien van een printbescherming.

De opvoeringsrechten voor de Auteursvereniging van het Werkteater van de stukken worden beheerd door :
Auteursrechtenbureau Stichting Bredero
www.stichtingbredero.nlinfo@stichtingbredero.nl – tel: 075-6409076

Voor opvoering kunt u boekjes van de stukken bestellen bij:
uitgeverij De Toneelcentrale
www.toneelcentrale.nlmail@toneelcentrale.nl – tel: 0182-512726