De Como Brothers

De Como Brothers en Peter Faber over de toenmalige acrobatieklessen bij het Werkteater.
(Bron: RVU-de praktijk zal het leren-1987)
6.43 min.