HET WERKTEATER

vlnr boven: Cas Enklaar, Hans Man in ’t Veld, Peter Faber, Yolande Bertsch
midden: Gerard Thoolen, Helmert Woudenberg, Joop Admiraal, Herman Vinck
onder: Rense Royaards, Shireen Strooker, Daria Mohr, Marja Kok, Olga Zuiderhoek, Frank Groothof en René Groothof
Het Werkteater werd in 1970 opgericht. Doel van de twaalf initiatiefnemers was het toneel veranderen. In de eerste plaats door zichzelf te vernieuwen: alles wat hen als acteur was aangeleerd werd overboord gezet. Maar ook regisseurs, directeurs, toneelteksten en premières gingen in de ban. En de spelers wilden een nieuw publiek vinden, ook voor mensen spelen die nooit naar het theater gingen. Het Werkteater was een collectief dat zijn eigen stukken maakte, op zijn eigen voorwaarden. Belangrijk uitgangspunt was dat in de voorstellingen steeds gewone, echte mensen centraal stonden, met herkenbare emoties. De groep heeft onderwerpen als stervensbegeleiding, criminaliteit, oud worden en eenzaamheid voor het eerst op een directe manier in het theater aangeroerd. Het repertoire van Het Werkteater is daarmee tevens een staalkaart van wat er allemaal gaande was in de Nederlandse samenleving van de jaren zeventig en tachtig. Het Werkteater ontving kunstsubsidie van de overheid.

HET WERKTEATER werd ekspres zonder H geschreven.

over ons

Ten tijde van de oprichting van deze ‘Koöperatieve Vereniging’ was het 1970. De oorspronkelijke, gesubsidiëerde groep functioneerde tot 1987 als bekend, geliefd en baanbrekend theatergezelschap en is inmiddels legendarisch.
De Auteursvereniging van het Werkteater heeft nu deze website gemaakt om haar rijke en inspirerende artistieke nalatenschap blijvend toegankelijk te maken. Zoals het Werkteater altijd was: laagdrempelig en voor iedereen. Met de boeken en films (van en over het Werkteater), toneelregistraties, interviews, theaterteksten, fotomateriaal, biografisch materiaal van de leden, internationaal materiaal…en nog meer. Om terug te zien en te herbeleven of om te laten zien of te ontdekken, om iets van mee te pikken, om van te genieten, om door te geven.
Het Werkteater maakte haar voorstellingen zelf, vaak aan de hand van een bepaald thema. Die voorstellingen werden gespeeld op diverse locaties, zoals ziekenhuizen, gevangenissen en jeugdinstellingen maar ook op ‘het Kattengat’ in Amsterdam en in kleine en grote theaters. En iedere zomer was er een reizend buitenprogramma, eerst op een klein zeiltje en uiteindelijk in de grote Werkteater-tent, die de voorloper van de Boulevard of Broken Dreams en uiteindelijk de Parade zou zijn. Daarnaast maakte het Werkteater films en videoprojecten. Het Werkteater werd beroemd, trad op tot ver buiten de landsgrenzen en won vele prijzen.

Het Werkteater begon vanuit een gezamenlijk experiment (met een eerste jaar lang subsidie zonder voorstellings-verplichting!), beleefde een wervelende periode van grote gezamenlijke chemie en productiviteit en is in de loop van de jaren tachtig weer langzaam uiteen gevallen toen in ieders ontwikkeling zich meer verschillende artistieke voorkeuren en behoeften begonnen af te tekenen.

hallo medemens!

Margot van Schayk schreef in in 2001 in opdracht van Theater Instituut Nederland een rijk en volledig boek over de geschiedenis van het gezelschap, dat nu ook integraal op deze website te vinden is. Het boek draagt dezelfde naam als één van de bekende voorstellingen van het Werkteater, Hallo Medemens!

invloed

Het Werkteater heeft grote invloed gehad op het Nederlands theater en heeft een plaats gekregen in de ‘Canon van het Theater in Nederland’: ‘De gedemocratiseerde organisatievorm en de vrije manier van werken, op basis van improvisaties, heeft in de jaren zeventig en tachtig veel navolging gekregen. Verder betekende de zeer persoonlijke, subtiele acteerstijl die de Werkteaterleden zich door de jaren heen eigen maakten, een belangrijke verworvenheid. Daar profiteerde bijvoorbeeld ook de Nederlandse cinema van.’

Misschien nog veelzeggender zijn de prachtige uitspraken van mensen die via facebook en voordekunst.nl tot ons kwamen gedurende het tot stand brengen van deze site.

Dankzij ondersteuning van TIN/ Universiteit van Amsterdam Bijzondere Collecties, de enthousiaste, geheel belangeloze medewerking van vele rechthebbenden en onze geslaagde crowdfunding via voordekunst.nl hebben we deze website kunnen lanceren en aan het www kunnen toevoegen. Wij vinden dat geweldig..

verantwoording

Wij hebben voor deze site zoveel mogelijk mensen benaderd om hun toestemming te vragen voor het gebruik van materialen waarop (mede)recht van derden rust. Mochten wij iets over het hoofd hebben gezien dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
Het is niet toegestaan om het materiaal buiten deze website om te verspreiden, te vermenigvuldigen, te downloaden of op enige andere wijze openbaar te maken zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de rechthebbenden en eventueel daarbij behorende vergoedingen te voldoen. De boeken en scripts die als PDF kunnen worden gedownload (op dit moment de meest publieksvriendelijke wijze) zijn voorzien van een printbescherming.

Wij wensen u heel veel plezier met deze website!