Jaarverslagen

365 werkdagen van het werkteater

Dit jaarverslag is bedoeld a ls rapportage over ons eerste jaar aan onze subsidient
het Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk, de Raad voor de Kunst en verder aan iedereen die belang stelt in ons werk.
48 pagina’s

2 jaar werkteater 1970-1972

beschrijving van een prakties onderzoek
104 pagina’s

2 jaar werkteater 1972-1974

Dit dubbele jaarverslag (over de jaren 1972/73 en 73/74) is de neerslag van nog eens twee jaar onderzoek. Officieel was aan het begin van het seizoen 72/73 het “praktische onderzoek” afgesloten. We hebben inmiddels echter ontdekt, dat teater ten allen tijde onderzoek blijft.
80 pagina’s

verslag 75

De inhoud van dit blad is in vier hoofdstuk- ken te verdelen:
1 algemene informatie over het werkteater vanaf 1970.
2 wat we het afgelopen seizoen (1974-1975) gedaan hebben; het zgn. jaarverslag.
3 wat we aan het doen zijn en nog gaan doen.
4 praktiese informatie over het werkteater
48 pagina’s

het werkteater 77 – 78

Dit boekje is een overzicht van onze activiteiten in het seizoen ’77/ ’78.
48 pagina’s